Dallas Cowboy apologizes to Jessica Simpson - In Touch Weekly

Dallas Cowboy apologizes to Jessica Simpson