She bangs, she bangs! - In Touch Weekly

She bangs, she bangs!