Michelle obama sasha malia

Is the POTUS Ready For
Sasha and Malia to
Date? Michelle Obama
Talks!

White House/Flickr